[ad_1] น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยถึงการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ว่าทางกระทรวงฯ จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนเพื่อจองคิวการฉีดวัคซีน ผ่านระบบหมอพร้อม ได้ในวันที่ 24 มิ.ย. นี้ และหากไม่สะดวกช่องทางดังกล่าว ประชาชนก็สามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางแอปพลิเคชันของจังหวัด ผ่าน อสม. โรงพยาบาลสุขภาพประจำตำบล หรือ โรงพยาบาลใกล้บ้านได้ อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่