TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI TAHUN 6 – MENYUNTING IMEJ MENGGUNAKAN MICROSOFT PAINTLATIHAN : https://www.liveworksheets.com/kb2224558fv
KUIZ : https://wordwall.net/resource/19846080
#PENDIDIKANKHAS #PPKI #TMK #PAINT

source