DOA BIAR JUALAN LARIS DAN RAME Dagangan Mu Kebanjiran Pembeli Usaha Semakin Laris Insyaalah BerkahDOA BIAR JUALAN LARIS DAN RAME Dagangan Mu Kebanjiran Pembeli Usaha Semakin Laris Insyaalah Berkah

Doa agar dagangan laris dan menjadi rezeki halal

“Allahumma innii as aluka an tarzuqanii rizqan halaalan waasi’an thayyiban min ghairi ta’bin wa laa masyaqqatin wa laa dhairin wa laa nashabin innaka ‘alaa kulli syaiin qadiir.”

Artinya:

“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu agar melimpahkan rezeki kepadaku berupa rezeki yang halal, luas, dan tanpa susah payah, tanpa memberatkan, tanpa membahayakan, dan tanpa rasa lelah dalam memperolehnya. Sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu.”

Doa agar rezeki yang diterima selalu berkah

“Al hamdu lillaahilladzi rozaqonii haadza min khoiri khaulin minnii wa laa quwwatin, alloohumma baarik fihi.”

Artinya:

“Segala Puji Bagi Allah yang telah memberi rezeki kepadaku dengan tidak ada daya dan kekuatan bagiku, Ya Allah, semoga Engkau senantiasa memberi berkah pada rezekiku.

Doa agar diberikan rezeki

“Qāla ‘īsabnu maryamallāhumma rabbanā anzil ‘alainā mā`idatam minas-samā`i takụnu lanā ‘īdal li`awwalinā wa ākhirinā wa āyatam mingka warzuqnā wa anta khairur-rāziqīn.”

Artinya:

“Isa putra Maryam berdoa, ‘Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit (yang hari turunnya) akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau; berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki.
#doabiarjualanrame#doauntukmendatangkanbanyakpembeli#penglarisdagangan#

Tag: doa pelaris dagangan paling ampuh,doa biar jualan semakin rame,doa supaya dagangan laris dan banyak pelanggan,doa usaha lancar dan berkah,doa supaya banyak pembeli,cukup putar 18 menit,doa warung cepat laku,doa penglaris dagangan,penglaris segala jenis usaha,ayat penglaris dagangan,ayat pelaris jualan,rezeki ngalir deras tiada henti,cukup putar dan dengarkan,doa menarik pembeli,penglaris usaha,rezeki,ayat,m nanda pelaris dagangan,doa ampuh,doa agar usaha rame

source